компаніям

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
code

Програмування на мовах:

C, C++, Java, HTML/CSS, JavaScript, PHP,

Ruby, Python, Swift та інших

bug

Тестування ПЗ:

Ручне тестування

Автоматизоване тестування

Web-design

Веб-дизайн

Deb-OPS

DevOps

компаніям

шановні колеги!

Ми глибоко цінуємо Вашу зацікавленість у співпраці з нами. Вінницька ІТ-Академія здійснює підготовку відповідно до реальних сучасних вимог ринку праці. Програма навчання в ІТА передбачає максимальне поєднання теоретичних знань з практичною підготовкою. До викладання базових та профільних предметів залучаються досвідчені викладачі. Практикуючі програмісти-ментори поєднують отримані теоретичні знання із практичним досвідом. Ми готуємо спеціалістів, які відразу після навчання, можуть пройти співбесіду, успішно виконати тестове завдання і працювати на проектах компанії з першого дня!

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

code

Програмування на мовах:

C, C++, Java, HTML/CSS, JavaScript, PHP,

Ruby, Python, Swift та інших

bug

Тестування ПЗ:

Ручне тестування

Автоматизоване тестування

Web-design

Веб-дизайн

Deb-OPS

DevOps

концепція підготовки програмістів у вінницькій іт-академії реалізується в чотири етапи:

1. базовий - формується стійкий фундамент для підготовки програмістів: необхідні знання елементарної математики та інформатики (1м.)

2. класичний - формуються основні принципи програмування на базі класичних комп'ютерних наук і методологій: алгоритмічна мова С, вища математика і комбінаторика, структури даних (звʼязні списки, бінарні дерева пошуку, червого-чорні дерева, ХЕШ-таблиці), розробка та аналіз алгоритмів.(2м.)

3. перехідний - формується база для переходу до сучасних технологій програмування: ООП, Проектування баз даних, Інтернет-програмування, інші напрямки програмування (Mobile Development, Automated QA) та ін.(2м.)

4. становлення - завершення процесу підготовки шляхом конкретного застовування отриманих знань на реальних проектах ІТ-компаній із засвоєнням сучасних методів і технологій, які використовуються відповідними компаніями.(7-9м.)

до навчальної програми ІТА входять такі предмети:

компʼютерні мережі, графіка, захист інформації, будова та принципи сучасної компʼютерної техніки, операційні системи (Windows family, Unix-подібні ОС (Linux, FreeBSD, MacOS), IOS, Android), середовища розробки, WEB-дизайн, WEB-Сервери, стандарти обміну даними (XML, JSON, YAML), бази даних та СУБД (MS SQL, MySQL, Postgree SQL, Oracle, NoSQL, бази даних - Redis, MongoDB, CouchDB, Cassandra та інші), мережеві протоколи (Internet, Wi-Fi, Wi-Max, TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, CDMA, GSM, GPRS, 3G, 4G тощо); технології та платформи (Win32 API, COM/DCOM, OLE, ActiveX, MDAC, .NET, ASP .NET, COM+, ADO .NET, J2SE, J2EE, J2E, Applets, Servlets, JSP, RMI, DirectX, OpenGL та багато інших), тестування програмного забезпечення, англійська мова для програмістів вивчається протягом всього курсу навчання та студенти і студенти випускаються мінімум з рівнем Intermediate, якого достатньо для проходження співбесіди в ІТ-компанії.